Chi tiết văn bản

Tiêu đề Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Giống động vật thân mềm - Yêu cầu kỹ thuật
Nội dung Ý kiến góp ý bằng văn bản vui lòng gửi về địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III; Số 02 Đặng Tất, Phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa hoặc qua email phuongvn1023@gmail.com
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/08/2019
Ngày kết thúc lấy ý kiến 12/10/2019
Cơ quan ban hành
Người ký
Loại văn bản Dự thảo văn bản
Tình trạng Đã hết thời gian lấy ý kiến
Đính kèm: Dong%20vat%20than%20mem_1.rar