Phó Tổng cục trưởng - Nguyễn Thị Thu Nguyệt (07-01-2016)

Điện thoại cơ quan : 04 3724 5119;

Email: nguyetkhtc.tcts@mard.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

Tin khác