Vụ Kế hoạch - Tài chính (05-01-2016)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Địa chỉ : Tầng 1, Nhà A1 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Tel : +84 4 3724 5387

Vụ trưởng: Phạm Quang Toản

Điện thoại cơ quan: 04 3724 5119

Email: toanpham@mard.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Lê Thị Kim Dung

Điện thoại cơ quan: 04 3724 5387;

Email: dung.mard@yahoo.com hoặc dungkhtc.tcts@mard.gov.vn

Phó Vụ Trưởng: Hoàng Quang Tuấn

Điện thoại cơ quan: 04 3724 5387;

Email: tuankhtc.tcts@mard.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác