Trung tâm Đăng kiểm tàu cá (06-01-2016)

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ

Ðịa chỉ : Tầng 4, Nhà B1 - Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Ðình, Hà Nội

Giám đốc: Đào Hồng Đức

Điện thoại di động: 0903287126

Email: quanminh84cdc@yahoo.com

Phó Giám đốc: Nguyễn Công Phương

Điện thoại di động: 0903635460

Phó Giám đốc: Vũ Thái Hệ

Điện thoại di động: 0913 291 462

Email: nguyenthaihe@vpdt-tcts.com

Văn phòng:

Điện thoại:  +84 4 3237 3828

Fax:+84 4 3237 3828

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

a) Phòng Đăng kiểm

Điện thoại: +84 4 3237 3814

b) Phòng Kiểm định

Điện thoại: +84 4 3273 3810

c) Phòng Đào tạo, tư vấn

Điện thoại: +84 4 3237 3813

Tổ công tác

a) Tổ công tác Kiên Giang

Điện thoại: +84 7 7381 8567

b) Tổ công tác Tiền Giang

Điện thoại: +84 7 3388 0886

c) Tổ công tác Bà rịa - Vũng tàu

Điện thoại: +84 6 4380 7000

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác