Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 27/2019/TT-BGTVT
Trích yếu

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 3:2018

Ngày ban hành 07/08/2019
Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành Bộ ngành khác
Người ký Nguyễn Văn Công
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 27-BGTVT_signed.pdf