Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 988/QĐ-BNN-TCTS
Trích yếu

Về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác

Ngày ban hành 26/03/2019
Ngày có hiệu lực 26/03/2019
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Người ký
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: BNN%20Quyet%20dinh%20so%20988_TCTS%20ngay%2026_3_2019%20cong%20bo%20danh%20sach%20cang%20ca.pdf