Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 4413/QĐ-BNN-TCTS
Trích yếu Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày ban hành 04/11/2020
Ngày có hiệu lực 04/11/2020
Cơ quan ban hành Bộ NN & PTNT
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 4413_QD-BNN-TCTS_457551.doc