Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 144/NQ-CP
Trích yếu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành
Ngày ban hành 14/11/2018
Ngày có hiệu lực 14/11/2018
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 144_NQ-CP_399968.doc