Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 143/NQ-CP
Trích yếu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ngãi
Ngày ban hành 14/11/2018
Ngày có hiệu lực 14/11/2018
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 143_signed.pdf