Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 03/2016/QH14
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
Ngày ban hành 22/11/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 03_2016_QH14_329011.doc