Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 821/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành 06/07/2018
Ngày có hiệu lực 06/07/2018
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 821%20QD-TTG_signed.pdf