Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 734/QĐ-TTg
Trích yếu Chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành 14/06/2019
Ngày có hiệu lực 14/06/2019
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 734_QD-TTg_417154.doc