Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 891/QĐ-TTg
Trích yếu Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành 17/07/2019
Ngày có hiệu lực 17/07/2019
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 891_QD-TTg_418974.doc