Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 978/QĐ-TTg
Trích yếu

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướnga Chính phủ ban hành

Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày có hiệu lực 05/08/2019
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 978_QD-TTg_420501.doc