Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 18/QĐ-UBND
Trích yếu

Ban hành Quy đinh phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày có hiệu lực 05/07/2019
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Loại văn bản Các văn bản của địa phương
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: document_11.pdf