Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 37/NQ-HĐND
Trích yếu Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành 05/09/2020
Ngày có hiệu lực 27/08/2020
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Phạm Thị Minh Xuân
Loại văn bản Các văn bản của địa phương
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 37_NQ-HDND_452211.doc