Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 85/NQ-HĐND
Trích yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày có hiệu lực 07/12/2020
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Phạm Thị Minh Xuân
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 85_NQ-HDND_459952.doc