Chi tiết văn bản

Số hiệu/Ký hiệu 88/2020/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Cơ quan ban hành Hệ thống văn bản
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Loại văn bản
Tình trạng Còn hiệu lực
Đính kèm: 88_2020_QD-UBND_460329.doc