Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường thẩm tra chính thức về Dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)28-04-2017

Ngày 27/4/2017 tại thành phố Đà Nẵng, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng, Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ V cho ý kiến thẩm tra chính thức dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Tài liệu xin góp ý Luật Thủy sản sửa đổi (lần 4)22-02-2017

Luật thủy sản (sửa đổi - dự thảo 4) Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ sau: Ông Nguyễn Minh Phương,  Fax: 043.724.5120; ĐT: 043.7245117, 0915.956.858).E mail:  phuongnm.tcts@mard.gov.vn Vụ Pháp chế, Thánh tra - Tổng cục Thủy sản, Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Tài liệu xin góp ý Luật Thủy sản sửa đổi (lần 3)03-02-2017

Luật thủy sản (sửa đổi - dự thảo 3) Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ sau: Ông Nguyễn Minh Phương,  Fax: 043.724.5120; ĐT: 043.7245117, 0915.956.858).E mail:  phuongnm.tcts@mard.gov.vn Vụ Pháp chế, Thánh tra - Tổng cục Thủy sản, Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, 

1