Công văn số: 928/KN-TTKN ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 1) (03-01-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác