Công văn số: 299/KN-TTKN ngày 23 tháng 4 năm 2018 V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 4) (24-04-2018)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác