Công văn số: 419/CV-TTTTKN ngày 24/07/2019 V/v Công bố và đính chính danh sách tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (25-07-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác