Danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp (08-09-2020)

  DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP VI PHẠM TRONG NƯỚC  
  Cập nhật tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020  
                         
TT  Họ và tên chủ tàu cá  Số đăng ký tàu cá Số Giấy phép KTTS Nội dung vi phạm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Hình thức xử phạt vi phạm hành chính Số lần vi phạm  tổng số tàu vi phạm  Ghi chú
Số quyết định Ngày/tháng/năm Phạt tiền         ( Triệu đồng) Phạt bổ sung Biện pháp khắc phục hậu quả
  1. Bình Định    1  
1 Võ Nhựt  BĐ 96181 TS                1   542/TS-KT ngày 10/7/2019
  2. Kiên Giang  7  
1 Nguyễn Văn Nghĩa  KG 92033 TS  2832/2019/KG/GPKTTS  Sửa dụng tàu cá trên 15m khai thác tại vùng lộng  342 16/8/2019 25 Tước bằng thuyền trưởng 03 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 26/9
2 Huỳnh Văn Khuôn  KG 93437 TS  1767/2018/KG/GPKTTS  Sửa dụng tàu cá trên 15m khai thác tại vùng lộng  351 26/8/2019 25 Tước bằng thuyền trưởng 03 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 26/9
3 Nguyễn Thị Phượng  KG 95566 TS  3391/2019/KG  /GPKTTS  Không duy trì hoạt động của Thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển đổi với tàu có chiều dài từ 15m đến dưới 24m  475 9/04/2020 25 Tước bằng thuyền trưởng 4.5 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 16/4
4 Nguyễn Thị Phượng  KG 94367 TS  3315/2019/KG  /GPKTTS  Không duy trì hoạt động của Thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển đổi với tàu có chiều từ 24m trở lên  593 13/4/2020 400 Tước bằng thuyền trưởng 9 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 16/4
5 Nguyễn Thị Phượng  KG 93395 TS  1338/2019/KG  /GPKTTS  Không duy trì hoạt động của Thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển đổi với tàu có chiều từ 24m trở lên  594 13/4/2020 400 Tước bằng thuyền trưởng 9 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 16/4
6 Nguyễn Ngọc Sáng  KG 95839 TS  2541/2019/KG  /GPKTTS  Không duy trì hoạt động của Thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển đổi với tàu có chiều từ 24m trở lên  595 13/4/2020 400 Tước bằng thuyền trưởng 9 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 16/4
7 Nguyễn Văn Toa  KG 92799 TS  4276/2019/KG  /GPKTTS  Không duy trì hoạt động của Thiết bị GSHT trong quá trình hoạt động trên biển đổi với tàu có chiều từ 24m trở lên  596 13/4/2020 400 Tước bằng thuyền trưởng 9 tháng    1   Chi cục TS Cà Mau  báo cáo ngày 16/4
Tổng  8  

Ý kiến bạn đọc

Tin khác