Tiền Giang: Ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh (27-09-2015)

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND.
Tiền Giang: Ban hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh
Một góc cảng cá Vàm Láng

Theo đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá tại cảng cá phải ký hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng tại vùng đất cảng cá với Ban Quản lý Cảng cá; nộp phí sử dụng, chi phí thuê theo quy định pháp luật; tuân thủ Nội quy cảng cá, quy định pháp luật có liên quan và sự điều động của Ban Quản lý Cảng cá trong các trường hợp cần thiết; chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban Quản lý Cảng cá về việc thực hiện các quy định về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an toàn thực phẩm của các cơ sở này.

Chủ tàu, thuyền trưởng khi tàu ra, vào và neo đậu tại vùng nước cảng cá phải báo cáo cho Ban Quản lý Cảng cá về số đăng ký của tàu, các nhu cầu về dịch vụ hậu cần và nhu cầu khác (nếu có). Tàu cập cảng cá để thực hiện các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên của Ban Quản lý Cảng cá. Khi tàu vào cảng cá phải sắp xếp, ràng buộc trang thiết bị, ngư cụ trên tàu đảm bảo an toàn; trong quá trình neo đậu phải bố trí đủ người có chuyên môn và thiết bị hỗ trợ phù hợp để sẵn sàng điều động tàu thuyền khi cần thiết. Bên cạnh đó, các chủ tàu cần thực hiện lệnh điều động tàu thuyền theo yêu cầu của Ban Quản lý Cảng cá khi có tình huống khẩn cấp.

Tàu thuyền hành trình trong vùng nước cảng cá phải chủ động di chuyển với tốc độ an toàn, hợp lý; chủ động thực hiện các quy tắc phòng ngừa va chạm, hạn chế việc gây tổn hại đến tính mạng, tài sản. Thuyền trưởng cũng cần chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động; phòng chống cháy, nổ đối với tàu thuyền của mình. Trước khi tàu thuyền rời cảng cá, thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho Ban Quản lý Cảng cá về số đăng ký tàu và thời gian dự kiến rời cảng cá. Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định một số trách nhiệm củ chủ tàu, thuyền trưởng đối với tàu cá nước ngoài.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định những hành vi bị cấm trong khu vực cảng cá bao gồm: Phá hủy, tháo dỡ gây hư hại các công trình, trang thiết bị của cảng cá; Lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Xả dầu thải, chất bẩn, chất độc, chất có hại, nước thải bẩn, rác sinh hoạt không đúng nơi quy định; Thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự, gây cản trở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng cảng cá; Điều khiển tàu thuyền sai quy định gây ảnh hưởng đến công trình cảng cá; Vận chuyển, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản trong danh mục cấm khai thác. Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/9/2015.

                                                                                                                                   Hà Kiều

Ý kiến bạn đọc

Tin khác