Tiếp tục giám sát, vận động ngư dân không khai thác hải sản tầng đáy vùng biển 20 hải lý trở vào bờ (18-05-2017)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 219/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ VII Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường (Ban chỉ đạo) về tình hình xử lý sự cố môi trường biển và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục giám sát, vận động ngư dân không khai thác hải sản tầng đáy vùng biển 20 hải lý trở vào bờ
Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan đã nỗ lực, chủ động triển khai nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Với sự cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan liên quan, các cơ quan báo chí, truyền thông, đến nay, tại địa bàn 04 tỉnh miền Trung, nhìn chung tình hình an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản tại 04 tỉnh miền Trung hầu như đã trở lại bình thường, người tiêu dùng đã cơ bản yên tâm tiêu thụ các sản phẩm hải sản biển, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đã đạt trên 80% số kinh phí được tạm cấp 3 đợt vừa qua. Nhiều Bộ, ban, ngành và địa phương đã chủ động, khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa các nhiệm vụ/dự án được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, chủ quan, công tác chi trả bồi thường ở một số nơi chưa đạt yêu cầu đề ra về lượng và tiến độ. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại 04 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp, các thế lực thù địch, các đối tượng cực đoan tôn giáo tiếp tục lợi dụng sự cố này để kích động, xúi giục, lôi kéo nhân dân, giáo dân tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự xã hội.

Để đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và đề án đã được phê duyệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lượng kinh phí đã được tạm cấp trước ngày 30/6/2017. Phó Thủ tướng cũng đồng ý giải quyết số hải sản lưu kho theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình (3.096,5 tấn trong đó có 134,6 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy) và tỉnh Quảng Trị (21,05 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm) đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và các tổ công tác liên ngành xác nhận.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương xem xét việc bổ sung một số đối tượng theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị này (sau khi các tỉnh hoàn thành việc phê duyệt và chi trả xong các đối tượng chính theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Quyết định số 309/QĐ-TTg); đồng thời giao Chủ tịch UBND 04 tỉnh rà soát đúng nếu còn có đối tượng thực sự bị thiệt hại trực tiếp thì đề xuất bổ sung thống kê dự trù cả về lượng và kinh phí dự kiến bồi thường có đủ căn cứ xác minh và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, báo cáo bằng văn bản gửi Bộ NN và PTNT và Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng cũng đồng ý hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn trực tiếp tham gia, phục vụ cho công tác quản lý ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định, chi trả, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng giao Bộ NN và PTNT cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với UBND 04 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn lợi hải sản tầng đáy đã cơ bản phục hồi. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường của FHS.

UBND các tỉnh cần chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trước ngày 10/6/2017; đôn đốc, đẩy nhanh và nắm tình hình tiêu thụ hàng hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm đang lưu kho. Đồng thời tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ NN và PTNT về nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo, giám sát ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy để khôi phục, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn thực phẩm, làm yên lòng người tiêu dùng.

Hà Kiều

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác