Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết liệt trong công tác xử lý khai thác hải sản IUU (22-06-2020)

6 tháng đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết liệt trong công tác xử lý khai thác hải sản IUU
Ảnh minh họa

Ngay từ đầu năm, ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong 6 tháng đầu năm 2020 nhằm khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu (EC) trên địa bàn tỉnh, giao trách nhiệm cho các sở, ban ngành, các địa phương và đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thực hiện có hiệu quá cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu âu (EC), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị các Sở, Ban ngành, UBND các địa phương, các Tổ chức quản lý cảng cá và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm.

Tăng cường triển khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức và triển khai hiệu quả các nội dung của Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 11/06/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 2019-2024); Đồng thời, thực hiện nghiêm việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản và triển khai lắp đặt, vận hành, quản lý thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; trong đó, tập trung thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình chống khai thác IUU định kỳ/đột xuất cho Ban chỉ đạo về IUU của tỉnh; đặc biệt là công tác thực thị pháp Luật xử phạt các hành vi khai thác IUU, danh sách tàu cá khai thác IUU để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khẩn trương rà soát và kiểm tra việc sơn tàu để đánh dấu vùng hoạt động. Kiên quyết không cấp phép, đăng kiểm cho tàu rời cảng và đi khai thác nếu không đánh dấu để nhận dạng tàu hoạt động; Thường xuyên, liên tục tiến hành kiểm tra các Tổ chức quản lý cảng cá đã được chỉ định đủ điều kiện xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định; Kiên quyết loại khỏi danh sách cảng cá chỉ định nếu vi phạm quy định về IUU.

Đồng thời, tích cực phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU (theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ); Tước giấy phép khai thác có thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm, hoặc vĩnh viễn (tùy theo tính chất và mức độ vi phạm) nếu có bằng chứng rõ ràng từ các ngành chức năng.

Thường xuyên truyên truyền, vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá từ 15m trở lên, tuyệt đối không cấp phép, gia hạn đăng kiểm tàu cá nếu không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình đã đề ra; Thường xuyên chủ động phối hợp với các cảng cá được chỉ định theo dõi, cập nhật và trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả đối với tàu vi phạm IUU. Từ chối và không chứng nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác nếu vi phạm IUU.

Bên cạnh đó, Sở còn cử công chức có trách nhiệm và đủ thẩm quyền để trực Văn phòng IUU tại các cảng cá, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Tổ chức quản lý cảng cá để tiến hành kiểm tra, xử phạt tại chỗ đối với các trường hợp vi phạm IUU. Tiến hành lập danh sách cần theo dõi đặc biệt đối với tàu cá vi phạm IUU; Thường xuyên trao đổi thông tin và chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan có liên quan (như: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát biển (vùng III), Kiểm ngư vùng II, Hải quân vùng II, UBND các huyện, thị xã, thành phố) về các tàu cá vi phạm IUU.

Đặc biệt là, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các Doanh nghiệp hoạt động chế biến xuất khẩu thủy sản thực hiện theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường chỉ đạo các Đồn, Trạm Biên phòng trên địa bàn trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU khi tàu cá xuất, nhập bến tại địa phương. Kiên quyết không giải quyết cho xuất bến đối với tàu cá không có giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn; chưa thực hiện đánh dấu tàu cá; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu cá đã gắn thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động được, không kết nối với hệ thống thông tin dữ liệu giám sát hành trình quốc gia, hoặc chủ tàu/thuyền trưởng cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình; tàu cá không trang bị đầy đủ các trang thiết bị về an toàn và thông tin liên lạc theo quy định; chủ tàu chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tàu cá không có Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm; Cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời về các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác IUU để kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề có liên quan.  Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi xuất bến; đồng thời yêu cầu thuyền trưởng phải mang theo sổ nhật ký khai thác và có đầy đủ các loại giấy tờ, trang thiết bị theo quy định mới giải quyết thủ tục xuất bến. Yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá khai thác hải sản xa bờ viết Bản cam kết và thường xuyên giám sát việc thực hiện các nội dung trong Bản cam kết - Không khai thác hải sản trái pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy sản; Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá và trên biển.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho ngư dân về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý tàu cá của tỉnh khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố ven biển thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng là chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên đã vi phạm IUU.

Sở Ngoại vụ tham mưu báo cáo, đề xuất Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ ngư dân, kiến nghị các nước liên quan xử lý trên tinh thần nhân đạo, theo thông lệ quốc tế đối với tàu cá và ngư dân Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng vi phạm vùng biển nước ngoài. Tổng hợp danh sách tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống khai thác hải sản IUU và các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản của Việt Nam, Quốc tế; Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoài vụ, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đưa tin Kết quả điều tra, xử lý một số vụ việc điển hình (về khai thác hải sản trái phép) nhằm răn đe, giáo dục, đề cao cảnh giác cho ngư dân.

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Sắp xếp, bố trí kinh phí kịp thời cho hoạt động tuyên truyền, tập huấn; hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên biển và tại các cảng cá; kinh phí nâng cấp, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, thông tin liên lạc nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát tàu cá.

Sở Công thương cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời và báo cáo về động thái của EC đối với tình hình Việt Nam nói chung, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, triển khai các khuyến nghị, quy định của EC về khai thác IUU. 

UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo cho UBND các Phường, Xã, Thị trấn; các Phòng chuyên môn thuộc địa phương quản lý tăng cường công tác tuyên truyền (bằng nhiều hình thức) để người dân thật sự hiểu đúng và thực thi một cách nghiêm túc về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh tăng cường các chuyên mục, chuyên đề, bài viết và thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định. Đặc biệt, là Luật Thủy sản 2017 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật.

Tổ chức Quản lý các Cảng cá; Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá đặt tại cảng cá thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 100% tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU (khi tàu cá rời cảng, cập cảng tại địa phương); Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã được quy định trong Luật Thủy sản 2017, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành luật; Chủ động liên hệ với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Tổng cục Thủy sản để cập nhật các thông tin liên quan đến tàu cá IUU; Sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, khoa học, để khi cần đối chiếu sẽ nhanh chóng đáp ứng theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra EC.

Thời gian tới, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền về các nỗ lực của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng trong công tác chống khai thác IUU, triển khai các khuyến nghị của EC; Đặc biệt, sẽ tập trung thông tin, truyền thông các kết quả tích cực đã đạt được trong công tác chống khai thác hải sản IUU.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác