Hướng đến mục tiêu “giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép” (27-08-2020)

Liên quan đến vấn đề IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang đã tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
Hướng đến mục tiêu “giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép”
Ảnh minh họa

Hơn 10 năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản trái phép: Ngày 18/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 689/CT-TTg về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; Ngày 28/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 732/CĐ-TTg về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Ngày 19/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1275/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; và nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Tích cực tuyên truyền, chỉ đạo điều hành

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã nghiêm túc thực hiện Công văn số 1110/SNN-CCTS ngày 24/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên về kiểm tra các tàu cá của tỉnh bạn có khả năng vi phạm khai thác IUU khi cập các Cảng cá của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang (theo Quy chế phối hợp số 18/QCPH-TCTS-BTLBP ngày 18/9/2018 giữa Tổng cục Thủy sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 208/QCPH-UBND ngày 14/01/2019 phối hợp với các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 2119/KH-BTL-SNN&PTNT ngày 29/7/2019 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về thực hiện Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" giai đoạn 2019-2020. Ngày 25/6/2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Lữ đoàn 125 - Vùng 2 hải quân tổ chức tuyên truyền, động viên thăm hỏi, tặng quà cho 10 gia đình ngư dân và cấp phát 200 lá cờ cho bà con ngư dân trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sở Nông nghiệp và PTNT - Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PCTT ngày 06/01/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Về phía Chi cục Thủy sản, đã tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đặc biệt, tỉnh Tiền Giang đã tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 689/CT-TTg, Công điện số 732/CĐ-TTg, Chỉ thị số 45/CT-TTg, Công điện số 1275/CĐ-TTg, Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản 2017, các quy định về khai thác IUU, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là, trong tháng 7/2020, các địa phương trong tỉnh có 07 cuộc tuyên truyền với 210 người tham dự; Lũy kế 41 cuộc/1.261 người tham dự. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong 7 tháng đã tuyên truyền 42 cuộc/2.838 lượt người tham dự; đồng thời đã hướng dẫn về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 485 phương tiện/3.428 ngư dân; các Đồn, Trạm Biên phòng đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền 9.069 lượt phương tiện/45.245 lượt người; Công an tỉnh trong 7 tháng đã tuyên truyền 07 cuộc/316 người tham dự. Tháng 7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang đã cấp phát 150 tài liệu tuyên truyền các loại; Lũy kế 2.100 tài liệu.

Lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá

Tổng số tàu cá toàn tỉnh có chiều dài 15m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình (GSHT) là 1.067 tàu. Tổng số tàu cá toàn tỉnh đã lắp đặt thiết bị GSHT là 839/1.067 tàu (đạt 78,6%). Số tàu còn lại chưa lắp đặt thiết bị GSHT là 228 tàu (chiếm 21,4%). Có một số nguyên nhân như: Tàu khai thác kém hiệu quả nên nằm bờ tạm ngưng hoạt động, tàu đi hoạt động trước ngày 01/4/2020 chưa về bờ, tàu bán ngoài tỉnh chưa sang tên. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 164/QĐ-SNN&PTNT ngày 04/03/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá; xử lý dữ liệu giám sát tàu cá đối với tàu cá tỉnh Tiền Giang có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tổ chức trực ban để kịp thời nhắc nhở các tàu cá gần ranh giới (yêu cầu tàu quay về). Khi phát hiện tàu cá di chuyển vượt ra ngoài vùng biển Việt Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang đã giao Chi cục Thủy sản điện thoại liên lạc trực tiếp với chủ tàu và thuyền trưởng yêu cầu quay về, đồng thời phát hành Công văn đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức họp kiểm điểm chủ tàu và thuyền trưởng trước dân, buộc ký cam kết không vi phạm. Phối hợp với các cơ chức năng xử lý theo quy định. Đặc biệt, Tổ giám sát tàu cá của Chi cục Thủy sản tăng cường theo dõi, cập nhật dữ liệu, kết quả xử lý tàu cá và báo cáo tình hình tàu cá. Lũy kế 7 tháng, Chi cục Thủy sản đã phát hành 18 văn bản.

Xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác

Công tác xác nhận và chứng nhận thủy sản khai thác đã được tỉnh Tiền Giang thực hiện đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Trong tháng 7/2020, đã xác nhận 07 giấy/107 tấn; lũy kế 27 giấy/581 tấn thủy sản các loại; đã chứng nhận 05 giấy/51,1 tấn; lũy kế 50 giấy/606,1 tấn thủy sản các loại. Trong tháng không có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Tỉnh đã phối hợp với UBND cấp huyện vận động các chủ tàu hoàn trả kinh phí tạm ứng đưa ngư dân bị bắt về nước.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Tháng 7/2020, hai Văn phòng đại diện, thanh tra kiểm soát nghề cá đã thực hiện việc kiểm tra 322 lượt tàu cá cập cảng, rời cảng, lập 83 biên bản giám sát tàu cá cập cảng, rời cảng. Lũy kế 7 tháng đã kiểm tra 1.070 lượt tàu cá cập cảng, rời cảng, lập 319 biên bản giám sát tàu cá cập cảng, rời cảng. Về thanh tra chuyên ngành thủy sản, lũy kế từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 04 cuộc, kiểm tra 734 tàu cá, lập 25 biên bản vi phạm hành chính, tham mưu xử phạt 25 cá nhân vi phạm các lỗi như: Thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định; Thuyền trưởng ghi không đầy đủ nhật ký khai thác, thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tỉnh Tiền Giang đã kiểm soát tốt các tàu cá ngoài tỉnh hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định về chống khai thác IUU, kiên quyết không cho tàu xuất bến đi khai thác khi chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, Tiền Giang cũng đôn đốc thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân có tàu bị bắt giữ do vi phạm vùng biển nước ngoài trong năm 2019 (khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép).

Trong thời gian tới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm ngư, Đồn Biên phòng Kiểng Phước tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật cũng như các thông tin có liên quan về chống khai thác IUU. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho tất cả các chủ tàu và thuyền trưởng nắm rõ phạm vi vùng biển Việt Nam (kể cả các vùng biển chồng lấn chưa phân định được); Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung có liên quan để các chủ tàu, thuyền trưởng nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác hải sản, cũng như ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng thời, thực hiện tốt việc phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong công tác thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Quy chế phối hợp giữa các tỉnh trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập các Tổ hợp tác khai thác thủy sản (nhằm gia tăng sự an toàn và hiệu quả đánh bắt, hỗ trợ cho nhau khi có thiên tai, sự cố trên biển của các đội tàu cá khai thác xa bờ). Tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các đối tượng vi phạm hai thác IUU; sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác