Bình Định: Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở để giám sát và xử phạt tàu cá vi phạm (18-11-2020)

Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, một số công việc đã có sự tiến bộ so với trước như đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) đạt 100% đối với tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, công tác xử phạt vi phạm khai thác IUU đã được tăng cường.
Bình Định: Hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở để giám sát và xử phạt tàu cá vi phạm

Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, Với quyết tâm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kiên quyết đối với các chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá vi phạm và người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tàu cá vi phạm khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, công tác xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, đến nay UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU. UBND tỉnh đã ban hành 55 văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách về khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng trong lĩnh vực phát triển thủy sản của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định cũng đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo và đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện; tham mưu tổ chức 30 đợt công tác kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện tại các cảng cá, UBND xã/phường ven biển.

Một trong những giải pháp căn cơ và lâu dài để chấm dứt tình trạng khai IUU là việc đẩy mạnh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là cơ sở để giám sát và xử lý những trường hợp vi phạm, vì vậy, nhằm hỗ trợ cho ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng lộ trình và thực hiện có hiệu quả về chống khai thác IUU, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định đã xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó hỗ trợ 50% kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với toàn bộ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên của tỉnh trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà tài trợ và nguồn ngân sách tỉnh.

Đến nay, 100% tàu thuyền có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh đã dược trang bị thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Tuy nhiên, việc bắt buộc lắp đặt thiết bị và giám sát duy trì sử dụng thiết bị trong suốt quá trình cần có những chế tài để giám sát hiệu quả. Do đó, để quản lý, khai thác và sử dụng thông tin hệ thống giám sát hành trình, tỉnh Bình Định đã ban hành Quy trình Tiếp nhận thông tin, xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá tỉnh Bình Định vượt ranh giới cho phép trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển. Cùng với đó, tỉnh Bình Định cũng đã ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong khai thác thủy sản. Theo đó, các trường hợp tàu cá có 02 chuyến biển liên tiếp hoạt động trên biển không bật thiết bị, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình tàu cá hoặc tàu cá bị cảnh báo qua hệ thống giám sát hành trình từ 02 lần trở lên trong cùng 01 chuyến biển sẽ không được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ trong khai thác thủy sản hiện hành trong một năm.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua phần mềm hệ thống giám sát tàu cá tại Trạm bờ, Chi cục Thủy sản đã phát hiện và cảnh báo 312 lượt với 203 tàu, vượt ra ngoài vùng tự do đánh bắt của Việt Nam. Khi pháp hiện vượt ra ngoài vùng tự do đánh bắt,  các đơn vị thông báo ngay cho chủ tàu, thuyền trưởng quay về vùng biển Việt Nam và không được vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, sẽ gửi danh sách đến UBND các xã, phường phối hợp với các Đồn Biên phòng, các đơn vị liên quan tổ chức làm việc, nhắc nhở, kiểm điểm thuyền trưởng tàu vi phạm, yêu cầu ký cam kết không tái phạm ngay sau khi tàu về bờ. Và danh sách đó được gửi đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp xác minh, đề xuất xử lý từng trường hợp vi phạm cụ thể theo quy định.

Ngoài ra, sẽ đưa các tàu cá bị cảnh báo vào danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU để chỉ đạo các Ban quản lý cảng cá, các Tổ IUU của Chi cục Thủy sản, các Đồn, Trạm Kiểm soát Biên phòng trong tỉnh thực hiện kiểm tra 100% khi tàu xuất bến, về bến; đồng thời gửi danh sách cho các Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh phía Nam đề nghị phối hợp chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những tàu bị cảnh báo này.

Hiện nay, Chi cục Thủy sản đã thành lập 03 Tổ IUU tại 03 cảng cá Đề Gi, Quy Nhơn và Tam Quan, mỗi tổ gồm 03 thành viên để kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Thủy sản đã tổ chức cho 3.300 chủ tàu khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Những trường hợp vi phạm, sẽ tiến hành thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản của tất cả các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và công khai trên website của Tổng cục Thủy sản về danh sách các tàu khai thác bất hợp pháp (IUU).

UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ tàu, thuyền trưởng các tàu cá vi phạm; Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo UBND xã, UBND huyện, thị xã, thành phố có tàu cá vi phạm, bị nước ngoài bắt.

Hiện theo rà soát, trên địa bàn tỉnh Bình Định còn có 550 tàu cá không về địa phương, những trường hợp này đã tiến hành Thông báo xóa số đăng ký tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh hàng năm không về địa phương. Từ ngày 03/7/2020 đến nay, có 59 tàu cá về địa phương trình báo và Chi cục Thủy sản đã phục hồi lại số đăng ký, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở và đề nghị chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm khai thác bất hợp pháp, hàng năm phải đưa tàu về cảng đăng ký, phải khai báo đúng quy định.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác