Các trường hợp được cấp phép Nhập khẩu tàu cá (08-04-2019)

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong đó, có một số nội dung quy định về Nhập khẩu tàu cá.
Các trường hợp được cấp phép Nhập khẩu tàu cá
Ảnh minh họa

Tổ chức/cá nhân có nhu cầu Nhập khẩu tàu cá gửi đến Tổng cục Thủy sản Hồ sơ “Đề nghị cấp phép Nhập khẩu tàu cá” gồm: Đơn đề nghị theo Mẫu số 07.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định); Hợp đồng nhập khẩu tàu cá hoặc Hợp đồng thuê tàu trần; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Hồ sơ phân cấp tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên do tổ chức đăng kiểm của nước có tàu cấp (bản chụp có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu); Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đối với tàu cá đã qua sử dụng (bản chụp có đóng dấu của cơ sở nhập khẩu); Hợp đồng, Thanh lý hợp đồng đóng tàu (đối với tàu cá đóng mới). Toàn bộ giấy tờ trong Hồ sơ (gồm Hợp đồng, Thanh lý hợp đồng, Giấy chứng nhận…) đều phải dịch ra tiếng Việt.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ), Tổng cục Thủy sản xem xét, cấp phép cho Tổ chức/cá nhân theo Mẫu số 08.TC (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định). Trường hợp không cho phép Nhập khẩu tàu cá, Tổng cục Thủy sản phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cho phép Nhập khẩu tàu cá (hoặc cho phép Thuê tàu trần), Tổng cục Thủy sản phải gửi Giấy phép Nhập khẩu tàu cá (hoặc Giấy phép Thuê tàu trần) cho Tổ chức/cá nhân xin Nhập khẩu tàu cá hoặc xin Thuê tàu trần; Đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nơi chủ tàu cá đăng ký hộ khẩu thường trú), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Nghị định 26 cũng đã hướng dẫn chi tiết các trường hợp tàu cá được tặng cho, viện trợ. Theo đó: Tặng cho, viện trợ tàu cá là việc Chính phủ hoặc Tổ chức/cá nhân nước ngoài tặng cho, viện trợ tàu cá cho Chính phủ hoặc Tổ chức/cá nhân Việt Nam để sử dụng trong hoạt động khai thác thủy sản hoặc các hoạt động công vụ liên quan đến thủy sản.

Trường hợp Chính phủ hoặc Tổ chức/cá nhân nước ngoài tặng cho, viện trợ tàu cá cho Cơ quan nhà nước của Việt Nam: Việc tiếp nhận tàu cá do Tổng cục Thủy sản quyết định (trên cơ sở nhu cầu, điều kiện thực tế và quan hệ đối ngoại).

Đối với trường hợp Tổ chức/cá nhân nước ngoài tặng tàu cá cho Tổ chức/cá nhân Việt Nam: Tổ chức/cá nhân Việt Nam được cấp phép nhập khẩu tàu khi đáp ứng được các điều kiện sau: (1) Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản; (2) Tàu có nguồn gốc hợp pháp; (3) Tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới; (4) Tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên; (5) Tuổi vỏ tàu không quá 05 năm, tuổi máy chính không quá 07 năm (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu); (6) Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực từ 06 tháng trở lên (do tổ chức đăng kiểm của nước có tàu cấp).

Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác