Thành công bước đầu trong khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh (21-07-2020)

Sau 5 năm thực hiện nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)” đã cho những kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế cũng như hiệu quả xã hội.
Thành công bước đầu trong khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh
Ảnh minh họa

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen cá song chanh (Epinephelus malabaricus Bloch & Schneider, 1801)” là nhiệm vụ thuộc Quỹ gen cấp Quốc gia do ThS Hoàng Nhật Sơn - Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I làm chủ nhiệm.

Với mục tiêu xây dựng đàn cá bố mẹ, cá hậu bị, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống cá song chanh đạt chỉ tiêu: tỷ lệ chuyển giới tính > 70%, tỷ lệ thành thục >70%, tỷ lệ đẻ >50%, tỷ lệ thụ tinh >60%, tỷ lệ nở thành cá bột >80%, tỷ lệ sống từ cá bột lên cá hương (2-3 cm/con) > 2%, tỷ lệ sống từ cá hương lên cá giống (5-7 cm/con) > 80%. Và Xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá song chanh đạt năng suất cao và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ tiêu: tỷ lệ sống >60%, khối lượng trung bình >1 kg/con.

Đề tài được thực hiện từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2020. Theo đó, về sản phẩm cá bố mẹ, đạt 60 con, khối lượng trên 6 kg; cá hậu bị: 200 con khối lượng 2 - 3 kg/con; cá giống 50.000 con chiều dài 5 - 7 cm, sạch bệnh VNN; cá thương phẩm 5.000 con khối lượng trên 1 kg/con, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề tài cũng đã hoàn thiện báo cáo đặc điểm sinh học và giá trị nguồn gen cá song chanh, quy trình công nghệ sản xuất giống, quy trình công nghệ nuôi thương phẩm đạt năng suất cao và đảm bảo an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn cơ sở cho cá song chanh bố mẹ và cá giống.

Ngoài ra, kết quả của đề tài trong việc xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá song chanh dự kiến sẽ được ứng dụng tại các trung tâm giống hải sản, công ty trại sản xuất, trại nuôi thương phẩm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường từ năm 2021. Mục tiêu chủ động sản xuất giống, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi cá song chanh, nâng cao thu nhập cho ngư dân ven biển; cùng đó, đề tài cũng góp phần giảm khai thác nguồn lợi tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

Cá song chanh có chất lượng thịt ngon, khả năng tăng trưởng nhanh, hệ số thức ăn thấp, khả năng chịu đựng tốt với các điều kiện môi trường là những ưu thế so với nhiều đối tượng cá biển khác. Chủ động được công nghệ sản xuất giống cá song chanh là tạo việc làm cho lao động nuôi cá biển, tăng thu nhập cho ngư dân góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng, ổn định xã hội khu vực biển đảo.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác