Nghệ An: Sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá bốc dỡ sản lượng thủy sản qua cảng (22-10-2020)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng; Kiểm tra tàu cá cập và rời cảng cá chỉ định; Kiểm tra tàu cá tại các cửa lạch, cảng cá, bến cá và các khu vực neo đậu; Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng.
Nghệ An: Sẽ tiến hành kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá bốc dỡ sản lượng thủy sản qua cảng
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Kế hoạch này, các cán bộ tham gia thực hiện phải có nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này và các quy định pháp luật về thủy sản của Việt Nam, Quốc tế và khu vực về chống khai thác IUU. Ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản thực hiện đầy đủ các quy định về khai thác thủy sản: Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thủ tục, trang thiết bị…

Các cơ quan, địa phương sẽ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nội dung thanh tra, kiểm tra, kiểm soát gồm: Giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng; Kiểm tra tàu cá cập và rời cảng cá chỉ định; Kiểm tra tàu cá tại các cửa lạch, cảng cá, bến cá và các khu vực neo đậu; Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng. Trong đó, Ban quản lý cảng cá Nghệ An giám sát việc bốc dỡ thủy sản qua cảng đối với 100% tàu cá bốc dỡ sản lượng thủy sản qua cảng thuộc Ban Quản lý cảng cá Nghệ An quản lý.

Việc giám sát được thực hiện theo 5 bước gồm: Trước khi tàu cập cảng cá, chủ tàu/thuyền trưởng thông báo cho Cảng cá ít nhất trước 01 giờ các thông tin liên quan; Đối chiếu với danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; Giám sát sản lượng thực tế bốc dỡ tại cảng; Thu báo cáo/nhật ký khai thác theo quy định và thực hiện công tác báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

Hàng tháng, Ban quản lý cảng cá tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động thu nhận nhật ký, giám sát và xác nhận nguyên liệu thủy sản cho Chi cục Thủy sản để tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp&PTNT báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch.

Về kiểm tra tàu cá cập cảng, rời cảng, Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá thực hiện việc kiểm tra trong các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Việc kiểm tra được thực hiện đối với tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên; tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét: kiểm tra tối thiểu 20% đối với tàu làm nghề khai thác cá ngừ, tối thiểu 10% đối với tàu làm nghề lưới kéo, tối thiểu 05% tàu làm nghề khác trên tổng số tàu cá cập cảng bốc dỡ thủy sản qua cảng; tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tổ công tác Liên ngành thanh tra, kiểm soát nghề cá sẽ thực hiện việc kiểm tra theo 3 bước.

Đối với tàu cá cập cảng, sẽ kiểm tra thông tin được ghi trong Nhật ký khai thác thủy sản hoặc Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản với sản lượng, thành phần loài thủy sản trên tàu cá, phù hợp với loại nghề khai thác; đối chiếu tên, số đăng ký tàu cá với danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố.

Đối với tàu rời cảng, sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu tên, số đăng ký tàu cá với danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố.

Kiểm tra hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; Giấy phép khai thác thủy sản; Nhật ký khai thác thủy sản/nhật ký thu mua, chuyến tải thủy sản.

Kiểm tra thực tế trên tàu: Kiểm tra trang thiết bị hàng hải; thông tin liên lạc, tín hiệu; trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa; thiết bị giám sát hành trình tàu cá; ngư cụ; thuyền viên; đánh dấu tàu cá...

Sở Nông nghiệp &PTNT thành lập Đoàn kiểm tra tàu cá với sự tham gia của Chi cục Thủy sản, Bộ đội biên phòng, Ban Quản lý cảng cá, chính quyền địa phương; UBND các huyện/thị ven biển thành lập Đoàn kiểm tra tàu cá tại các bến cá, cảng cá và khu vực neo đậu thuộc phạm vi quản lý. Riêng Chi cục Thủy sản tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng lộng theo 3 bước.

Cũng tại kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An giao Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa lạch kiểm tra đối với 100% tàu cá ra vào cửa lạch. Nội dung kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá; sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; các văn bằng, chúng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng; Giấy phép khai thác thủy sản; Nhật ký khai thác thủy sản/nhật ký thu mua, chuyến tải thủy sản.

Kiểm tra thực tế trên tàu: Kiểm tra trang thiết bị hàng hải; thông tin liên lạc, tín hiệu; trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa; giám sát hành trình tàu cá; ngư cụ, nghề khai thác; kiểm tra số lượng thuyền viên trên tàu; đánh dấu tàu cá...

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác