Hội đồng Quản lý biển (MSC) kêu gọi các nước cần cố gắng hơn nữa trong việc khuyến khích khai thác thuỷ sản bền vững! (06-10-2020)

Tầm quan trọng của đánh bắt bền vững trong việc bảo vệ đại dương ngày càng được công nhận trên thế giới. Vào tháng 6 năm 2020, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đã báo cáo rằng nghề cá bền vững cho năng suất cao hơn và có khả năng chống chịu đối với các thay đổi bất ngờ. Trong một báo cáo khác vào tháng 9 của Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết của đánh bắt bền vững trong bảo vệ đa dạng sinh học biển.
Hội đồng Quản lý biển (MSC) kêu gọi các nước cần cố gắng hơn nữa trong việc khuyến khích khai thác thuỷ sản bền vững!

Theo Hội đồng Quản lý Biển (Marine Stewardship Council - MSC), nghề cá các nước trên thế giới đã có những nỗ lực đáng khích lệ trong việc chuyển dịch từ phương thức khai thác hải sản truyền thống sang sang khai thác thác bền vững, tuy nhiên, các quốc gia vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để có thể bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn lợi biển một cách hiệu quả.

Các số liệu được công bố trong báo cáo thường niên của MSC cho thấy: Trong giai đoạn 2019-2020, sản lượng thủy sản có chứng nhận MSC chiếm hơn 17% sản lượng khai thác biển tự nhiên trên thế giới. Bên cạnh đó, số lượng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tìm nguồn cung ứng thủy sản được chứng nhận MSC tiếp tục tăng mạnh. Ngoài ra, sản lượng khai thác từ các nghề cá có chứng nhận MSC đạt 14,7 triệu tấn, tăng hơn 2,5 triệu tấn so với năm trước. Số lượng các sản phẩm được dán nhãn MSC tăng gấp đôi so với năm năm trước và doanh số bán lẻ của các sản phẩm được dán nhãn MSC lần đầu tiên vượt 10 tỷ đô la Mỹ.

Rupert Howes, giám đốc điều hành MSC, cho biết: “Chúng ta đang trải qua những ngày tháng khủng hoảng và đang chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề cả về yếu tố con người, xã hội và kinh tế từ đại dịch toàn cầu COVID 19. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cũng tạo cơ hội để nền kinh tế của chúng ta chuyển dịch sang một nền kinh tế bền vững hơn, bình đẳng hơn, góp phần đảm bảo những lợi ích liên quan tới biển cho các thế hệ tương lai”.

Ngọc Sơn (Theo Worldfishing)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác