Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam (06-11-2019)

Ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có buổi làm việc với Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Ông Pier Giorgio Aliberti.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, trong nhiệm kỳ của Đại sứ Pier Giorgio Aliberti tại Việt Nam, hai bên có nhiều vấn đề cốt lõi cần làm việc, hợp tác chặt chẽ với nhau. 

Ngành nông nghiệp Việt Nam có ba mảng chính là lâm nghiệp, thủy sản và nông nghiệp truyền thống. Đối với lĩnh vực thủy sản, sau khi EU rút thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam vào ngày 23/10/2017, Việt Nam đã tích cực thực hiện 9 nội dung khuyến nghị của EU. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định 9 khuyến nghị của EU phù hợp với quá trình thay đổi thành một nền kinh tế biển bền vững. 9 nội dung khuyến nghị này đã được đưa vào Luật Thủy sản sửa đổi vào cuối năm 2017. Sau đó, các văn bản dưới luật đã được ban hành đồng bộ với Luật Thủy sản mới này.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, các hoạt động chỉ đạo chống tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) rất quyết liệt từ cấp chính phủ đến các địa phương và trên thực tế đạt được những kết quả bước đầu đáng trân trọng. Tuy nhiên, các hoạt động khai báo, truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định: Việt Nam sẽ cố gắng hết sức giải quyết những vấn đề còn tồn tại vì đây là lợi ích trực tiếp của Việt Nam.  

Đại sứ Pier Giorgio Aliberti bày tỏ hy vọng Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả với EU trong chống khai thác IUU nhằm hướng tới một nền thủy sản bền vững, đảm bảo cuộc sống ổn định cho ngư dân. Đại sứ Pier Giorgio Aliberti khẳng định đây là vấn đề phức tạp và cần thời gian giải quyết, trong đó các cam kết và nỗ lực của Việt Nam đóng vai trò quan trọng.    

NN

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác