Cuộc họp lần thứ 42 của Ủy ban Chương trình SEAFDEC (42PCM) và Hội nghị tư vấn thủy sản lần thứ 22 của Hiệp định đối tác chiến lược ASEAN-SEAFDEC (22FCG/ASSP) năm 2019 tại Thái Lan (18-11-2019)

Đây là các Cuộc họp thường niên được SEAFDEC hỗ trợ tổ chức hàng năm cho các quốc gia thành viên khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và các tổ chức, đơn vị có liên quan với mục đích cụ thể sau:
Cuộc họp lần thứ 42 của Ủy ban Chương trình SEAFDEC (42PCM) và Hội nghị tư vấn thủy sản lần thứ 22 của Hiệp định đối tác chiến lược ASEAN-SEAFDEC (22FCG/ASSP) năm 2019 tại Thái Lan

1. Xem xét, đánh giá các hoạt động của các đơn vị trực thuộc SEAFDEC để đảm bảo các Dự án, nhiệm vụ được giao đều đã và đang được triển khai, đồng thời các nhiệm vụ, dự án này không được trùng lặp giữa các đơn vị, giữa Ban Thư ký SEAFDEC và các tổ chức khác bao gồm các quốc gia thành viên hoặc tổ chức quốc tế làm việc trong cùng khu vực. Ngoài ra các hoạt động này phải được thực hiện bởi các Phòng ban phải phù hợp với những hoạt động đã được Hội đồng phê duyệt.

2. Hỗ trợ các các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng Chương trình thông qua việc tư vấn về nhu cầu và vấn đề của các quốc gia thành viên trong các lĩnh vực thủy sản khác nhau, qua đó có thể được xem xét những đề xuất này trong các chương trình hoạt động tiếp theo.

3. Nhằm hỗ trợ SEAFDEC xây dựng kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của các đơn vị trực thuộc và thực hiện các mục tiêu của SEAFDEC, trong đó cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ tài chính chi tiết và hợp lý. Cuộc họp cũng sẽ xem xét, đánh giá các đề xuất của đơn vị trực thuộc SEAFDEC về các chương trình hoạt động và phân bổ tài chính với tiêu chí phải đảm bảo sự hài hòa cho tất cả các quốc gia thành viên.

Theo đó, cuộc họp lần thứ 42 Ủy ban Chương trình (42PCM) của Trung tâm Phát triển Thủy sản Đông Nam Á (SEAFDEC) đã được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2019 do Ban Thư ký SEAFDEC tổ chức. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các thành viên Ủy ban Chương trình SEAFDEC như: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam và đại diện từ các đối tác hợp tác của SEAFDEC như: Tổ chức liên chính phủ của Chương trình Bay of Bengal (BOBP-IGO), Sáng kiến ​​Tam giác San hô trên Rạn san hô, Ngư nghiệp và An ninh lương thực (CTI-CFF); Trung tâm đào tạo nghề cá nội địa tỉnh Nhật Bản tại Nhật Bản, Đại sứ quán Thụy Điển tại Bangkok, Cơ quan quản lý nước và biển Thụy Điển (SwAM), Quan sát viên từ Cơ quan Thủy sản Quốc gia Papua New Guinea và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ về đại dương (USAID) cũng như Tổng thư ký SEAFDEC, Phó tổng thư ký và Chánh văn phòng với tư cách là cựu thành viên của Ủy ban Chương trình SEAFDEC cùng với các cán bộ của Ban Thư ký và các Phòng ban SEAFDEC cùng tham dự Hội nghị.

Cùng thời gian này, Hội nghị lần thứ 22 của Nhóm tư vấn nghề cá (FCG) của Hiệp hội đối tác chiến lược ASEAN-SEAFDEC (ASSP) hoặc 22FCG/ASSP cũng được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 14 đến 15 tháng 11 năm 2019. Chương trình nghị sự của Cuộc họp lần thứ 22FCG/ASSP bao gồm việc thảo luận về các chương trình và hoạt động do SEAFDEC triển khai trong năm 2019 và đề xuất hoạt động cho năm 2020 đã được thông qua theo cơ chế đồng thuận tại Cuộc họp Ủy ban Chương trình SEAFDEC lần thứ 42 từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2019. Còn lại tiến trình thực hiện các đề xuất khác sẽ theo khung Hiệp định đối tác chiến lược ASEAN-SEAFDEC cũng như cân nhắc chính sách về những vấn đề then chốt đối với ngành thủy sản của các nước thành viên ASEAN. Thành phần tham dự cuộc họp lần thứ 22FCG/ASSP có đại diện các nước thành viên ASEAN-SEAFDEC, đại diện của Ban thư ký ASEAN, cũng như Tổng thư ký SEAFDEC, Phó tổng thư ký và Lãnh đạo của Ban thư ký, các phòng ban thuộc SEAFDEC.

Tuấn Uyên

Ý kiến bạn đọc

Tin khác