Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có hiệu lực trong 24 tháng (15-03-2019)

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017. Theo đó, Cơ quan quản lý nhà nước về Thủy sản cấp tỉnh có trách nhiệm cấp/thu hồi Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu của tổ chức/cá nhân. 
Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có hiệu lực trong 24 tháng
Ảnh minh họa

Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản có hiệu lực trong vòng 24 tháng. Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận như sau:

- Cơ sở gửi hồ sơ (gồm: Đơn đề nghị; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; sơ đồ vị trí đặt lồng/bè, sơ đồ khu vực nuôi trồng thủy sản) đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;

- Trong vòng 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), Cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thực tế tại Cơ sở nuôi trồng thủy sản. Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Cơ quan quản lý nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan quản lý nhà nước sẽ trả lời (bằng văn bản) nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi nếu bị tẩy, xóa, thay đổi nội dung hoặc Cơ sở nuôi trồng thủy sản không còn đủ điều kiện theo quy định của Luật Thủy sản 2017 (khoản 1 và 2 thuộc Điều 38) hoặc có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận. Cụ thể: Khi phát hiện Cơ sở nuôi trồng thủy sản vi phạm một trong những trường hợp (nêu trên), Cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành Quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản; Đồng thời, thông báo thông tin này trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác