Nghệ An: Quy định chính sách hỗ trợ vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (13-06-2017)

Kể từ ngày 15/6/2017, các thiệt hại về nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh xảy ra từ ngày 25/02/2017 trở về sau trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được áp dụng mức hỗ trợ tại Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
Nghệ An: Quy định chính sách hỗ trợ vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
Ảnh minh họa

Quyết định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng với các hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản được quy định như sau: Đối với diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) và nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác (cá nước lợ hàu, cua...) thiệt hại từ 30%-70% được hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha, thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha. Đối với diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa, diện tích nuôi ao hồ nhỏ được hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha khi thiệt hại từ 30%-70% và 10.000.000 đồng/ha với thiệt hại trên 70%;  diện tích nuôi cá lúa, cá vụ 3 được hỗ trợ từ 3.000.000 đồng/ha đến 7.100.000 đồng/ha; diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại được hỗ trợ từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng/ha tùy mức thiệt hại.

Đối với diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh; nuôi cá tra thâm canh, nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại được hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha khi thiệt hại từ 30%-70% và 30.000.000 đồng/ha với thiệt hại trên 70%. Diện tích nuôi nhuyễn thể (nghêu) bị thiệt hại được hỗ trợ từ 40.000.000 đồng/ha đến 60.000.000 đồng/ha; diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (tầm, hồi) được hỗ trợ 35.000.000 đồng/ha đối với thiệt hại từ 30%-70% và 50.000.000 đồng/ha đối với thiệt hại trên 70%. Lồng bè nuôi nước ngọt sẽ được hỗ trợ 7.000.000 đồng/100m3 lồng đối với thiệt hại từ 30%-70% và 10.000.000 đồng/100m3 lồng đối với thiệt hại trên 70%. Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) được hỗ trợ 15.000.000 đồng/100m3 lồng đối với thiệt hại từ 30%-70% và 20.000.000 đồng/100m3 lồng đối với thiệt hại trên 70%.

Hà Kiều

Ý kiến bạn đọc

Tin khác