Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản năm 2018 tại Bình Thuận (26-12-2018)

Trong năm 2018, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị trong toàn ngành nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao, được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cụ thể một số kết quả đạt được như sau:
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản năm 2018 tại Bình Thuận
Tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản tại xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong (Nguồn: Anh Vũ)

Chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm giống và cá tra phục vụ xuất khẩu

          Ngày 31/7/2018, Cục Thú y đã có văn bản số 1800/TY-TS V/v triển khai giám sát dịch bệnh trên tôm giống và cá tra phục vụ xuất khẩu năm 2018. Thực hiện nội dung văn bản trên, từ tháng 8 - 12/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận đã phối hợp với Chi cục Thú y Vùng VI lấy mẫu tôm post thẻ chân trắng, nước hồ nuôi tôm post và mẫu thức ăn cho tôm (mực, hàu, dời, artemia) tại các công ty tham gia chương trình.

TT

LOẠI MẪU

SỐ
MẪU

AHPND

WSSV

YHV

IHHNV

1

Tôm post

225

2

0

0

0

2

Nước nuôi tôm post

225

6

-

-

-

3

Thức ăn tươi sống

23

6

-

-

-

 

          - Mực

4

0

-

-

-

 

          - Hàu

7

2

-

-

-

 

          - Dời

8

4

-

-

-

 

          - Artemia

4

0

-

-

-

 

TỔNG MẪU

473

14

0

0

0

 

          Tỷ lệ mẫu tôm post và mẫu nước dương tính với AHPND (bệnh hoại tử gan tụy cấp tính) rất thấp (tôm post: 2/225 ~ 0,9%; nước nuôi tôm post: 6/225 ~ 2,7%). Đối với các mẫu dương tính với AHPND, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã vận động các cơ sở tiêu hủy toàn bộ tôm post, khử trùng toàn trại bằng chlorine, rà soát lại tất cả các khâu trong quy trình sản xuất, nguồn cung cấp thức ăn tươi sống và cách xử lý tiệt trùng.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản năm 2018 của tỉnh

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 873/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành lấy 39 mẫu (01 mẫu cá biển nuôi lồng bè, 02 mẫu cá nước ngọt nuôi lồng bè, 21 mẫu tôm nuôi thương phẩm, 15 mẫu tôm post) để xét nghiệm các tác nhân gây bệnh.

          Kết quả đối với tôm nuôi: Có 08 mẫu tôm nuôi dương tính với EHP; 05 mẫu dương tính với WSSV, trong đó 05 mẫu dương tính kép cả EHP và WSSV. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận đã thông báo, hướng dẫn chủ ao nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với tôm post, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính với các tác nhân gây bệnh được xét nghiệm, điều này cho thấy các cơ sở sản xuất tôm giống tại Tuy Phong có quy trình sản xuất đảm bảo an toàn sinh học tốt.

          Bên cạnh đó, vào ngày 21/12/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận đã tổ chức 01 lớp tuyên truyền tại huyện Tuy Phong. Nội dung là tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản; thông báo kết quả thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh thủy sản của tỉnh và kết quả thực hiện chương trình giám sát dịch bệnh trên tôm giống và cá tra phục vụ xuất khẩu năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Bình Thuận.

          Ngoài ra, Tổ công tác 424 do Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập (liên quan đến cá nuôi lồng bè chết tại vùng biển xã Vĩnh Tân - huyện Tuy Phong) đã lấy mẫu cá nuôi (04 mẫu) gửi Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm bệnh động vật (thuộc Chi cục Thú y Vùng VI) để xét nghiệm phát hiện các tác nhân gây bệnh dẫn đến cá chết (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng). Kết quả xét nghiệm cho thấy môi trường nước biển tại khu vực này đang lưu hành nhiều mầm bệnh nguy hiểm đối với cá, đang tiềm ẩn nguy cơ cao, dễ phát sinh dịch bệnh.

 

Để triển khai sớm chương trình phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2019, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh phức tạp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Thuận đã trình dự thảo Kế hoạch để Sở Nông nghiệp và PTNT gửi lấy ý kiến các địa phương trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

 Anh Chi

Ý kiến bạn đọc

Tin khác