Báo cáo nhấn mạnh sự chênh lệch về tính bền vững trong thương mại bột cá và dầu cá (19-11-2019)

Mặc dù 88% bột cá và dầu cá có nguồn gốc từ nghề khai thác cá làm bột cá và dầu cá ở châu Âu và châu Mỹ Latinh đến từ các nguồn lợi thủy sản được quản lý tốt, nhưng vẫn cần phát triển và mở rộng các nỗ lực cải thiện nghề cá này ở Đông Nam Á.
Báo cáo nhấn mạnh sự chênh lệch về tính bền vững trong thương mại bột cá và dầu cá
Ảnh minh họa

Do vậy, kết luận của một báo cáo mới, trong đó phân tích 26 nguồn lợi thủy sản được khai thác làm bột cá và dầu cá trên toàn thế giới, cũng xác định mức tăng 2% khối lượng cá từ các nghề cá được coi là quản lý kém.

Tác giả của báo cáo cho biết: Tất cả các nghề cá đã có kế hoạch quản lý tương đối tốt; các nỗ lực tiếp tục giải quyết các vấn đề quản lý còn lại, và tuân thủ các biện pháp đã được tư vấn khoa học, có thể sẽ góp phần phục hồi nhanh hơn các nguồn lợi thủy sản tương ứng.

Những phát hiện quan trọng khác từ báo cáo, được viết bởi Hiệp hội Đối tác Nghề cá bền vững (SFP), bao gồm:

  • 3% tổng sản lượng khai thác của nghề khai thác cá làm bột cá và dầu cá trong phân tích đến từ các nguồn lợi thủy sản được phân loại là điều kiện rất tốt. Trong bốn bản báo cáo trước đây, chỉ một nghề cá duy nhất đạt phân loại này là nhuyễn thể ở Nam Cực - Đại Tây Dương. Nghề cá này được quản lý bởi Ủy ban bảo tồn tài nguyên sinh vật biển ở Nam Cực (CCAMLR) và đã được chứng nhận của Hội đồng Quản lý Biển MSC từ năm 2010.
  • 88% tổng khối lượng khai thác trong phân tích đến từ các nguồn lợi thủy sản được coi là được quản lý hợp lý (nghĩa là đạt điểm 6 trở lên trên tất cả năm tiêu chí được nêu trong cơ sở dữ liệu FishSource của Hiệp hội Thủy sản bền vững SFP), giảm 3% so với năm ngoái. Nguồn lợi thủy sản có đóng góp lớn nhất trong danh mục này tiếp tục là nghề cá cơm miền trung Peru, chiếm khoảng 32% tổng sản lượng khai thác, so với 33% trong báo cáo tổng quan trước đó.
  • 12% (tương đương 1,1 triệu tấn) tổng sản lượng khai thác cá làm bột cá và dầu cá từ nghề cá được phân loại là quản lý kém, tăng 2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, khối lượng khai thác đến từ nghề cá được quản lý kém vẫn thấp hơn đáng kể so với quan sát trước năm 2017.

Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng: Cần phát triển và mở rộng các nỗ lực cải tiến trong nghề cá Đông Nam Á, vốn không được đưa vào phân tích trong báo cáo. Những nghề cá này có thể chiếm gần một nửa sản lượng đánh bắt toàn cầu, tuy nhiên thiếu nhiều thông tin và bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường và xã hội dai dẳng.

Dave Robb, Giám đốc Phát triển bền vững, dinh dưỡng và sức khỏe của động vật tại Cargill cho biết, bột cá và dầu cá là những thành phần thức ăn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng chính cho tôm và cá nuôi. Nhưng điều quan trọng là bột cá và dầu cá có nguồn gốc từ nghề cá có trách nhiệm. Các dự án cải thiện nghề cá (FIP) cung cấp một cơ hội quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững ở các khu vực như Đông Nam Á, Nam Á và Châu Phi, giúp cải thiện quản lý và hoạt động nghề cá vì lợi ích lâu dài của tất cả những người tham gia. Cargill đã tham gia vào một số FIP và khuyến khích các chủ thể khác trong lĩnh vực này cũng tham gia vào các chương trình như vậy, để giúp đảm bảo một tương lai bền vững cho bột cá và dầu. Hợp tác là chìa khóa: cùng với nhau, chúng ta có thể giúp đạt được nghề cá bền vững với môi trường và xã hội.

Các tác động sinh thái của nghề khai thác cá làm bột cá và dầu cá đối với hệ sinh thái biển rộng lớn hơn chưa được hiểu đầy đủ. Nhận xét về kết quả này, Dave Martin, Phó Giám đốc chương trình tại SFP, cho biết: Mặc dù có sự sụt giảm nhỏ trong năm nay, ngành công nghiệp bột cá và dầu cá ở châu Âu và châu Mỹ Latinh đã xây dựng một hồ sơ theo dõi tốt về nguồn cung ứng có trách nhiệm, mặc dù chắc chắn vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Vì điều này, điều cấp bách là ngành công nghiệp bột cá và dầu cá toàn cầu cần cần chuyển sự chú ý sang khu vực Đông Nam Á.

HNN (Theo thefishsite)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác