Xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện sản xuất giống tôm nước lợ (31-07-2020)

Để đảm bảo nguồn tôm giống có chất lượng đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu thả nuôi và bảo vệ quyền lợi cho người dân, ngày 28/7/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển về việc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ.
Xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện sản xuất giống tôm nước lợ
Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, công tác quản lý giống tôm nước lợ tại các địa phương ven biển đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra tại một số địa phương 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy việc quản lý sản xuất, lưu thông tôm giống vẫn còn tồn tại một số bất cập, như: Có cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ không đủ điều kiện vẫn được cấp Giấy Chứng nhận kiểm dịch, sử dụng tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng cho sinh sản; giống tôm nước lợ chưa kiểm dịch vẫn được vận chuyển, lưu thông trên thị trường; sử dụng nhãn, bao bì giả; các điểm giao dịch tập trung/chợ tôm vẫn phát hiện giống tôm nước lợ không đảm bảo chất lượng và kích cỡ theo với quy định. Để đảm bảo nguồn tôm giống có chất lượng đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu thả nuôi và bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Nhằm triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 về kế hoạch hành động Quốc gia phát triển ngành Tôm Việt Nam đến năm 2025. Để đảm bảo nguồn tôm giống có chất lượng đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu thả nuôi và bảo vệ quyền lợi cho người dân, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển về việc triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chỉ đạo sở, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp sau:

Tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ theo quy định tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản và Quy chế số 02/QCPH-GTS ngày 18/01/2019 về việc phối hợp quản lý giống tôm nước lợ; xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản, sử dụng tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 3/1/2020 của Chính phủ và văn bản số 302/TCTS-PCTTr ngày 25/2/2020 của Tổng cục Thủy sản, “Buộc tiêu hủy giống động vật thủy sản đối với hành vi vận chuyển giống thủy sản không có Giấy chứng nhận kiểm dịch”. Các địa phương trọng điểm về sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ, như: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận… tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ trên địa bàn; xử lý nghiêm cơ sở không đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, sử dụng tôm bố mẹ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, hết thời hạn sử dụng cho sinh sản.

Các địa phương có điểm giao dịch tôm giống nước lợ tập trung/chợ tôm, như: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, ngoài việc kiểm tra Giấy Chứng nhận kiểm dịch, phải kiểm soát chất lượng và kích cỡ tôm giống để bảo vệ quyền lợi cho người nuôi. Cùng đó, chỉ đạo cơ quan thủy sản rà soát, thống kê cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chưa được cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện theo quy định của Luật Thủy sản, chia sẻ thông tin với cơ quan thú y trong quá trình thực hiện đăng ký kiểm dịch tôm giống; gửi thông tin về Tổng cục Thủy sản để phối hợp quản lý và xử lý theo quy định.

Trong các tháng cuối năm 2020, Bộ NN&PTNT sẽ tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giống thủy sản tại các địa phương; thường xuyên phối hợp với đơn vị liên quan, các địa phương để thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, ương dưỡng và vận chuyển tôm giống, cương quyết xử lý các vi phạm quy định về quản lý giống thủy sản. 

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác