Quảng Bình: Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ (27-09-2016)

Ngày 22/9/2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường - Sở TN&MT Quảng Bình đã công bố kết quả quan trắc môi trường nước biển ven bờ mới nhất (thu mẫu ngày 21/9/2016) tại 5 bãi biển: Nhật Lệ, Hải Ninh, Đá Nhảy, Quảng Thọ, Quảng Phú.
Quảng Bình: Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ

Kết quả quan trắc cho thấy, trong nước biển tại 5 bãi biển 18 chỉ tiêu quan trắc đều có giá trị đạt Quy chuẩn cho phép khi đối chiếu với tiêu chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác.

Chi tiết tham khảo: https://tongcucthuysan.gov.vn/vi-vn/

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác