TP. Hồ Chí Minh: Sản lượng nuôi trồng tháng 2/2017 tăng 7,3% (17-03-2017)

Trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng  sản lượng thủy sản của toàn thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 9.222,7 tấn, giảm 2,1% với cùng kỳ. Trong đó, nuôi trồng ước đạt 5.593,1 tấn, giảm 2,3% chủ yếu do lượng thủy sản khác ước đạt 2.524,7 tấn, giảm 9,8%. Sản lượng khai thác ước đạt 3.164,2 tấn, giảm 1,8%.
TP. Hồ Chí Minh: Sản lượng nuôi trồng tháng 2/2017 tăng 7,3%

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, sản lượng thủy sản tháng 2/2017 ước tính đạt 4.956,7 tấn, tăng 7,9% so tháng cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước 3.238 tấn, tăng 7,3% (sản lượng cá đạt 1.095 tấn, tôm đạt 863 tấn). Sản lượng thủy sản khai thác 1.718,7 tấn, tăng 9,0%, trong đó cá chiếm 58,3%, tăng 7,2%. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2017, tổng  sản lượng thủy sản của toàn thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 9.222,7 tấn, giảm 2,1% với cùng kỳ. Trong đó, nuôi trồng ước đạt 5.593,1 tấn, giảm 2,3% chủ yếu do lượng thủy sản khác ước đạt 2.524,7 tấn, giảm 9,8%. Sản lượng khai thác ước đạt 3.164,2 tấn, giảm 1,8%.

Hiện nay, diện tích nuôi tôm của TP. Hồ Chí Minh chủ yếu tập trung tại huyện Cần Giờ. Tính đến ngày 10/2/2017, tại huyện Cần Giờ, đã có 323 lượt hộ thả nuôi tôm sú giống với 26,2 triệu con giống với diện tích thả nuôi đạt 2.916 ha. Trong đó, tôm thẻ chân trắng đã có 200 lượt hộ thả nuôi với 53,9 triệu con giống trên diện tích 139,1 ha. Trong tháng 2/2017, đã có 35 lượt hộ nuôi có tôm bệnh trên diện tích 17,12 ha, làm thiệt hại 7,87 triệu con giống. Để hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh xảy ra, Quỹ phòng ngừa dịch bệnh của thành phố đã cấp thuốc xử lý và dập bệnh cho 22 hộ nuôi tôm với diện tích là 10,27 ha, số còn lại hộ nuôi tự xử lý. 

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác