Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Chế biến cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ30-06-2020

Ngày 22/5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”; Trong đó có quy định Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Chế biến cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Xuất khẩu cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes sang thị trường Hoa Kỳ30-06-2020

Ngày 22/5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”; Trong đó có quy định Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Xuất khẩu cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes sang Hoa Kỳ.

Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp30-06-2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Nuôi, Thu hoạch cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang Hoa Kỳ29-06-2020

Để phù hợp với các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020, ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.

Kiểm soát An toàn thực phẩm tại công đoạn Vận chuyển cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes đến Cơ sở chế biến29-06-2020

Để phù hợp với các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ngày 22/5/2020, ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.

Chương trình kiểm soát mới về An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ05-06-2020

Ngày 22/5/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản20-03-2020

Vừa qua Tổng cục Thủy sản đã có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo An toàn thực phẩm trong Phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra18-02-2020

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 63/VP-QTYT về việc đảm bảo An toàn thực phẩm trong Phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể.

Năm 2020: Kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm để mở rộng thị trường xuất khẩu14-02-2020

Năm 2020, Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020.

Tuyên Quang phân cấp quản lý An toàn thực phẩm11-02-2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND phân cấp Cơ quan quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản; quy định Cơ quan thẩm định điều kiện An toàn thực phẩm.

An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tỉnh An Giang08-01-2020

Kể từ ngày 01/01/2020, Quyết định về quản lý An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tỉnh An Giang chính thức có hiệu lực.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản18-10-2019

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã ký thỏa thuận viện trợ trị giá 10,9 triệu USD cho Dự án tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ).

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh15-10-2019

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5967/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) Nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long với vấn đề An toàn thực phẩm09-10-2019

Ngày 06/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND quy định việc quản lý An toàn thực phẩm đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.

Thủy sản Điện Biên với vấn đề An toàn thực phẩm02-10-2019

Ngày 16/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý các Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Thủy sản Bến Tre với vấn đề An toàn thực phẩm05-08-2019

​ Thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 29/5/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND; Theo đó, quy định Cơ quan thẩm định Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp).  

Hà Nội tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản30-07-2019

Ngày 25/7, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội và Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn và công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2019”.

Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đạt kết quả tích cực18-07-2019

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan thuộc Bộ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm(ATTP); ban hành 04 quy chuẩn Việt Nam (QCVN), công bố 32 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) nâng tổng số lên 759 tiêu chuẩn, 212 quy chuẩn về vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản.

Triệt phá dứt điểm các đối tượng, cơ sở đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu06-05-2019

Ngày 02/5/2019, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

Cao điểm thực hiện kiểm soát an toàn vệ sinh thực trên cả nước25-04-2019

Để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương (BCĐTƯATTP) vừa ban hành Kế hoạch số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 4/3/2019 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Chủ đề của tháng hành động năm nay là “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

12