Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm (21-06-2018)

Nhằm đảm bảo thực hiện chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã - thị trấn, tăng cường trách nhiệm và quy định về phân công, phân cấp, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, vừa qua UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thành phố.
Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm
Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung cơ bản trong phối hợp là xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP; hướng dẫn và quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về ATTP... Đồng thời, điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Để thực hiện các nội dung trên, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn Thành phố. Các đơn vị: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Cục Hải quan thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội là các cơ quan phối hợp.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm là đầu mối tổng hợp trong việc tham mưu UBND thành phố các giải pháp đảm bản ATTP, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác, trong đó xác định nhiệm vụ của từng cơ quan phối hợp, chủ trì, điều phối triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố. Chủ trì tổ chức hoạt động của các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP, thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố. Chủ trì thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn giai đoạn 2016-2020; Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm và  Dự án Mô hình chợ thí điểm đảo bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với UBND quận, huyện trong hoạt động truyền thông, thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác ATTP đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện…

 Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo ATTP nhằm đảm bảo thực hiện chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã - thị trấn, tăng cường trách nhiệm và quy định về phân công, phân cấp, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

 Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác