Hải Phòng: Bền vững với cá rô phi VietGAP (24-12-2018)

Năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng thực hiện mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP nhằm nhân rộng, phát triển và tạo sản phẩm sạch, an toàn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.
Hải Phòng: Bền vững với cá rô phi VietGAP
Ảnh minh họa

Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo là những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của thành phố Hải Phòng với hơn 2.800 ha nuôi nước ngọt. Đặc biệt, đối với các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy nuôi cá rô phi chiếm 50 – 60%.  Từ 2016 – 2018, mô hình nuôi cá rô phi VietGAP được triển khai trên địa bàn 3 huyện với mục đích để người dân học tập và áp dụng vào quá trình sản xuất. Mô hình được xây dựng với tổng diện tích là 03 ha/03 hộ tham gia tại xã Tiên Minh huyện Tiên Lãng, xã Tú Sơn và Tân Phong huyện Kiến Thụy. Thả giống ngày 8/6/2018 với tổng số giống thả 90.000 con, mật độ thả 3 con/m2­. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% con giống và 30% vật tư (thức ăn, chế phẩm sinh học...) và đối ứng 70% vật tư, công chăm sóc quản lý. Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng giao phòng Chuyển giao Kỹ thuật Thủy sản hướng dẫn thực hiện theo các biện pháp kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế trong hợp đồng mô hình thông qua các lớp tập huấn, từ đó từng bước tiếp cận, áp dụng vào sản xuất.

Trong quá trình thực hiện các chủ mô hình đã nghiêm túc tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và cán bộ chuyên môn, áp dụng quy trình nuôi cá rô phi theo VietGAP. Các quy phạm được áp dụng như: Các điểm mô hình đều nằm trong quy hoạch của các địa phương, có nhà kho chứa thức ăn, thuốc, hóa chất; con giống được kiểm dịch đầy đủ; việc di chuyển con giống và xuất bán sản phẩm được ghi chép trong nhật ký, truy xuất nguồn gốc; chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất được xử lý theo hướng dẫn.

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt tiêu chí quy phạm VietGAP, các hộ nuôi cá thuộc mô hình hầu như không có dịch bệnh xảy ra; được các đoàn kiểm tra của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam đánh giá cao về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng theo VietGAP, kết quả đạt được và khả năng nhân rộng.

Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra: năng suất đạt 17,175 tấn/ha, sản lượng đạt 51,5 tấn, cỡ thu hoạch 700 – 1000g/con, tỉ lệ sống trung bình 74%, lợi nhuận 110 triệu đồng/1ha. Đã đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP cho 3 cơ sở nuôi. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, điều đáng nói là lợi ích về môi trường, xã hội của mô hình VietGAP đã giúp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu dịch bệnh, hạn chế được sử dụng thuốc, hóa chất, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm…; góp phần nâng cao đời sống người dân, giải quyết công ăn việc làm, góp phần thay đổi tư duy người nuôi để hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững. Sau 3 năm thực hiện mô hình có thể thấy về kết quả đạt được rất tốt, năng suất vượt 15 - 20% so với yêu cầu. Sản phẩm của mô hình được bao tiêu đầu ra nên người nuôi phần nào yên tâm. Việc thực hiện mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP, đã giúp người nuôi giảm chi phí, hạn chế dịch bệnh, đảm bảo khâu tiêu thụ, ngoài ra còn tạo sản phẩm sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác