Chương trình kiểm soát mới về An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (05-06-2020)

Ngày 22/5/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã ký Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.
Chương trình kiểm soát mới về An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
Ảnh minh họa

Quyết định 1802/QĐ-BNN-QLCL có hiệu lực sau 45 ngày (kể từ ngày được ban hành) và thay thế cho Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để phù hợp với các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019.

Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về xuất khẩu cá bộ Siluriformes sang Hoa Kỳ

Ngày 02/12/2015, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố quy định FSIS-2008-0031 về việc Kiểm tra bắt buộc đối với cá và sản phẩm cá bộ Siluriformes (Mandatory Inspection of Fish of the Order Siluriformes and Products Derived From Such Fish; Final Rule).

Ngày 15/8/2017, tại Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.

Ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa 14 đã ban hành Luật Thủy sản 2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019).

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; trong đó quy định chung điều kiện nuôi trồng thủy sản và hủy bỏ hiệu lực của Nghị định số 55/2017/NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Do đó, cần thiết phải xây dựng Chương trình kiểm soát mới để cập nhật về điều kiện nuôi cá da trơn theo quy định mới; Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục các tồn tại, vướng mắc của Chương trình kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/8/2017 - “Chương trình kiểm soát An toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”.

Theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra An toàn thực phẩm (FSIS) Hoa Kỳ về việc duy trì điều kiện công nhận tương đương, Cơ quan thẩm quyền Việt Nam phải gửi báo cáo cập nhật bản tự đánh giá (Self Reporting Tools-SRT) về hệ thống kiểm soát kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm cá da trơn xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Ngày 12/02/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-BNN-QLCL về việc thành lập Tổ công tác để làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm (FSIS) Hoa Kỳ.

Theo đó, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã chủ trì, phối hợp với Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan đơn vị có liên quan, tổ chức rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật trong Kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ để cập nhật bản tự đánh giá (SRTs) gửi FSIS.   

Đồng thời, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản còn chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thủy sản xây dựng Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL trên cơ sở các quy định của Luật Thủy sản 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP và các Thông tư có liên quan do Bộ ban hành.

Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, họp trực tuyến với đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 13 doanh nghiệp chế biến cá da trơn xuất khẩu vào Hoa Kỳ, 10 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố có hoạt động nuôi trồng cá da trơn. Nhờ đó, đã hoàn thiện bản Dự thảo Quyết định để kịp thời gửi bản SRTs (đúng thời hạn yêu cầu) tới Cơ quan Thanh tra An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS).

Ngày 22/5/2020, tại Quyết định số 1802/QĐ-BNN-QLCL, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”, áp dụng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tới các hoạt động nuôi, thu hoạch, vận chuyển, giết mổ, chế biến, bảo quản, xuất khẩu cá bộ Siluriformes sang thị trường Hoa Kỳ.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác