Quyết định số: 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tháng 8 năm 2016 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy sản (30-08-2016)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác