Quyết định số: 821/QĐ-TCTS-NTTS ngày 15 tháng 9 năm 2016 Ban hành "Kế hoạch rà soát Danh mục thức ăn, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, khoáng chất dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành" (03-10-2016)

Toàn văn Quyết định

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác