Quyết định số: 1371/QĐ-BNN-TCTS ngày 12 tháng 4 năm 2017 Phê duyệt "Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế" (17-04-2017)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác