Thông báo số: 3118/TB-BNN-VP ngày 14 tháng 4 năm 2017 Kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị "Triển khai kế hoạch sản xuất ngành tôm năm 2017" (17-04-2017)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác