Thông báo Văn phòng Chính phủ số 215/TB - VPCP ý kiến kết luận của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 (15-05-2017)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác